Kolbjørn Nesje Nybø: Restaureringa av Horne-eigedomen.Som namnet seier. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/