A K T U E L T

 • Bokmelding: Knut Magnusssen
  Bokmelding: "Frå min barndom - SJØLVOPPLEVD. Helsing Knut" er tittelen på ei ny Florø-bok som som vart lansert 14. november. Knut Magnussen , utdanna...
Film om Florø - vår barndoms by - nostalgisk fargefilm frå 1964
Film om Florø - vår barndoms by - nostalgisk fargefilm frå 1964

I samband med kommunesammenslåinga i 1964 då kommunane Florø, Kinn, Eikefjord og Bru var slått saman til Flora kommune, vart denne fargefilmen laga. Lagt ut i samarbeid og med tillatelse frå A til Å Grafisk Design og Media (www.atilaa.no).

Florø og omland 1960 1970
Florø og omland 1960 1970

Filmsnutt sammensatt av gamle flyfoto i svart/kvitt.

Farmer - Fishermen 1948 - Bergen / Florø - Vintage Film from Norway
Farmer - Fishermen 1948 - Bergen / Florø - Vintage Film from Norway

Severdig opplysningsfilm fra Norge - 1948. Sildefiske, Bergen, Florø og gårdsbruk inderst i fjorden. Et liv som i dag, stort sett bare kan sees på film. Kvaliteten tilsvarer produksjonsåret. 'Farmer-Fishermen' (1948) 15m, dir. Ronald Craigen. Narrated in the first-person, a boy's narration of ...

Florø, 17. mai 1970
Florø, 17. mai 1970

Otto B. Vasbotten, min pappa, kjøpte filmkamera som tok opp Super-8-film, dette var vel julegaven til familien i 1969 (?). 40 år senere fikk søsteren min Torill Vasbotten Høyvik digitalisert filmene som julegave, og nå gjør jeg en del av dette materialet tilgjengelig, fordi det helt åpenbart ...

Florø fotografert fra fly
Florø fotografert fra fly

Bilder fra Florø fra begynnelsen av 1960 åra

Florø fra lufta
Florø fra lufta

Vi får her være med på en flytur med drone over Florø og ser på utsikten mot øyene ut i havet vest for Florø.

Norway, Flora, Florø, from quadcopter 2016
Norway, Flora, Florø, from quadcopter 2016

Latvia, Liepaja www.flycam.lv aerial photo & video from multirotor. tel.: +371 20337772

Paraglider opptrekk fra Rota ved Florø by.
Paraglider opptrekk fra Rota ved Florø by.

Opptrekk fra Rota ved Florø by. Her kan vi trekke til 1000m høyde og fly inn over sentrum. Med landing på fotballbanen eller Rota

Florø, Norway - Approach and Landing Runway 25
Florø, Norway - Approach and Landing Runway 25

Doing a touch and go at Florø airport (ENFL) coming from Bergen on the way to Sogndal on a tour through southern Norway in Diamond DA40.

Fylkesarkivet har i 2016 lagt ut stolte filmar fra Florø


Av Oddvar Isene: Neste klipp er til forveksling teke for å vere ein dokumentar, men det er altså ein skulefilm som er laga for norskætta ungar i Amerika. Ein gut gjev filmen si røyst, han fortel om fiske- og bondekulturen på Vestlandet. Innspelt i Bergen-Florø (Flora). Året er 1948. "Guten og faren vender tilbake frå sildefisket og til heimegarden i dei varme månadane. Han og søstera gjeter sauene om sommaren, og bur i ei lita fjellhytte. Dei er åleine borte frå foreldra. Mange andre ungdommar gjer det samme, noko som er med å skape eit godt fellesskap oppe i fjellet og ved fjorden. Garnbøting, setting av poteter, veving, etc. Scener fra Bergen i Norge, og kystbyen Florø, og frå Haukåa og Haukåstølen". Frå Louis deRochemonter "Jorden og dets folk"-serien. (Originaltekst omsett frå Youtube)

Vi kan kjenne igjen mange lokalitetar i Flora og Bergen, og filmen er eit historisk dokument frå livet slik det var i dei første åra etter 2. verdskrig, både på fiskefeltet og heime hos fiskarbonden. Kanskje også fleire av borna og ungdomane på filmen framleis er i live og kan kjenne igjen både seg sjølv, vener og veninner. I dag kan filmen godt brukast som ein dokumentar, både for historieundervisning (særleg lokalhistorie i Flora) og for dei som er interesserte i den nære fortida.

 • Floraminne 2017
   96 sider med lokalhistorisk dokumenta-sjon, portrett-intervju, bok-meldingar, bildestoff, m.m. Floraminne 2017 følgjer tradisjonen med svært variert lokalhistorisk stoff frå både nær og litt fjern fortid. 29 artiklar fortel om liv og levemåte for folk i det området som i dag er Flora Kommune, men som fram til 1964...
 • Floraminne 2016
  På nytt kjem Flora Historielag ut med eit relativt omfangsrikt "Floraminne". Dette er det 16. i rekkja frå starten i 2001, og med 112 sider, det største. 14 skribentar står bak 33 artiklar i dette  årsskriftet.  "Vi  opplever at det er rikeleg historisk stoff å ause av i dette distriktet", skriv redaktør og...
 • Floraminne 2015
  Den 15. årgangen av Floraminne følgjer opp tradisjonen med variert og interessant lokalhistorisk stoff. Dette årsskriftet speglar hendingar frå vårt distrikt, hovudsakleg frå førre hundreåret, og litt med røter attende til 1800-talet. Då det er 70 år sidan siste krig, og fredsåret 1945, er det eit særleg fokus på det...
 • Floraminne 2014
  På nytt har Flora Historielag presentert eit innhaldsrikt årsskrift, det 14. i rekka. Tre jubileum er markert med eigne ariklar. Gaute Losnegård skriv om korleis valet til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 gjekk føre seg i Sunnfjord. Odd Standal skriv om då Flora kommune vart til ved kommunesmanslåinga i 1964. Det...
 • Floraminne 2013
  Artikkel av Kolbjørn Nesje Nybø om restaureringa av Horneeigendommen. Dette prjosjektet fekk Flora kommune sin byggjepris i 2013. To jubileum er markerte med eigne artiklar. Kyrkja i Eikefjord er 200 år, og det er i år 200 år sidan Ivar Aasen blei fødd. I den anledning er 2013 makert som ei nasjonalt språkår.Kven var...
 • Floraminne 2012
  Den 12. utgåva av Floraminnet er blitt eit rikhaldig historisk dokument om livet i Flora i forrige hundreåret. Heftet inneheld heile 16 artiklar med forteljingar og historiske glimt frå først på 1900-talet til etter 2. verdskrig. Fleire artiklar handlar om hendingar og tilhøve under krigen. I artikkelen "Operation...
 • Floraminne 2011
  Det store jubileumsåret 2010 (byen 150 år), skapte stor interesse for lokalhistoria til kommunen. Å få kjennskap til røtene våre var i vinden som aldri før, det viser mellom anna den veksande interessa for slektsgransking. Floraminne 2011 freistar å følgje opp denne interessa, med mykje kulturhistorisk stoff; frå...
 • Floraminne 2010
  Dette er det 10. året Flora historielag har gjeve ut Floraminne. Sidan 2001 har omlag 80 artiklar med mykje interessant lokalhistorisk stoff blitt publisert. Det meste er originalartiklar skrivne berre for Floraminne. Tidsskriftet er derfor alt blitt eit samleobjekt.  Floraminne 2010 ber også preg av at byen Florø...
 • Floraminne 2009
  Dette året kom den 9. utgåva av historielaget sitt årsskrift, igjen med eit unikt og variert innhald. Spennvidda er heilt frå dei rike sildeåra på 1860-talet til nyare tid, og Kinnaspelet sitt 25-årsjubileum. Mest er det likevel å lese om lokale hendingar frå første halvdel av 1900-talet, og særleg frå åra rett før...
 • Floraminne 2008
  Heftet inneheld åtte ulike artiklar med stor spennvidde, frå fattigdom i gamle Florø i andre halvdel av 1800-talet, til sunnfjordingen Louis Foss (Lars M. Nyttingnes) som vart senator i USA og fekk kalla opp etter seg den vesle byen Fosston i Minnesota. Bjarte Sindre skriv om krigshelten Atle Svardal og dramatikken...
 • Floraminne 2007
  "Historiske byvandringar fell i smak. Først ut var ei vandring gjennom "Utiby`n" frå gamle bygrensa til "Bankhola" ein råkald ettermiddag for tre-fire år sidan. Denne samla nærare 70 menneske. Den neste tok føre seg "Inniby`n" frå gamle bygrensa, og i samband med Kinnaspelet vert det årevist gjennomført historiske...
 • Floraminne 2006
  Denne utgåva er prega av Anders Moen sitt storarbeid med å finne fram kven som budde i Florø då byen var fem år gamal i 1865. Det var 346 personar, og alle er kartlagde med foreldre, eventuelle ektefeller og barn. I tillegg er sokneprest Hans J.Blom og familien hans tekne med, saman med fire andre hushaldningar som...
 • Floraminne 2005
  “Kinn, Florø og unionsoppløysinga 1905” av Bjørn Fjellheim“Då straumen kom til øyane i Kinn” av Turid Absalonsen Fimland “Tønneproduksjonen i Eikefjord” av Audun Hovland i samarbeid med Jostein Midtbø “lllegalt arbeid i Sogn og Fjordane 1940-45. Militær motstand. Englandsfart og skøytetrafikk” av Anne-Marie Lien...
 • Floraminne 2004
  “Fram gjennom byhistoria” av Alf Jansen og Kari-Ann Søreide“Illegalt arbeid under krigen” av Bjørn Faste Bjartmann“Den gløymde Florøavisa Søndfjord Avis” av Bjarte Sindre“Einar Hoidal” av Eli Bolette Høydal Tyvold
 • Floraminne 2003
  Dette er 3. årgang av Floraminne, utgjeve av Flora Historielag. Nok ein gong greidde det relativt nystarta historielaget å samle mykje spennande og interessant lokalhistorisk stoff mellom dei to permane, som dette året omslutta 80 sider med tekst og bilde.   Ei kort oppsummering av innhaldet: “Batalden” av Trond...
 • Floraminne 2002
  "Gode lesar" av Harald J. Stavang"Flora Historielag" av Harald J. Stavang"Posten i eldre dagar" av Steinar Ytreland"Då dei skaut den siste bjørnen her i markane, – slik ho besta fortalde det"av Fridtjov Urdal"Med robåt til Risøya i 1933" av Bjørn Faste Bjartman"Risøya" av Harald J. Stavang"Tre stiloppgåver" fortel om...
 • Floraminne 2001
  "Gode lesar" av Harald J. Stavang. "Flora Historielag" av Harald J. Stavang. "Då bjørnen herja" av Jostein Midbø. “Litt om far” av Einar Seim og broeren Harald, og om eigne barne- og ungdomsår på Kinn Kjartan Seim. "Min barndoms Hesteneset leikar/fritidssyslar" av Turid Absalonsen Fimland. Christoffer L. Berg av...