Styret i Flora Historielag

Styret i 2020, valde på årsmøtet:

Styreleiar: Reidar Brandsberg

Kasserar: Ulf Brendø
Sekretær: Egil Russøy
Styremedlemmer: Tove Natvik, Oddvar Isene
Frå Slektsgranskingsgruppa: Øyvind Kleiven (2. vara til styret)
Vara til styret: Tore Gundersen (1. vara)

Skriftstyret :
Oddvar Isene (leiar/redaktør), Odd Standal, Grethe Stavø, Edvin Helgheim, Bjørg Mikalsen, Britt Berg Madsen