Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Styret i Flora Historielag

Styret i 2019, valde på årsmøtet:

Styreleiar: Reidar Brandsberg

Kasserar: Ulf Brendø
Sekretær: Egil Russøy
Styremedlemmer:Tove Natvik, Oddvar Isene
Frå Slektsgranskingsgruppa: Øyvind Kleiven (1. vara til styret)
Vara til styret: Berit Høyvik (2. vara)

Skriftstyret :
Oddvar Isene (leiar), Odd Standal, Grethe Stavø, Edvin Helgheim, Bjørg Mikalsen, Britt Berg Madsen