Slide background

Florø si historie i bilder!

Full skjerm - dobbeltklikk

Slide background

Florø si historie i bilder!

Takk alle bidragsytere!

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Styret i Flora Historielag

Styret i 2019, valde på årsmøtet:

Styreleiar: Reidar Brandsberg

Kasserar: Ulf Brendø
Sekretær: Egil Russøy
Styremedlemmer:Tove Natvik, Oddvar Isene
Frå Slektsgranskingsgruppa: Øyvind Kleiven (1. vara til styret)
Vara til styret: Berit Høyvik (2. vara)

Skriftstyret :
Oddvar Isene (leiar), Odd Standal, Grethe Stavø, Edvin Helgheim, Bjørg Mikalsen, Britt Berg Madsen