Norges vestligste by

Fylkesarkivet har i 2016 lagt ut stolte filmar fra FlorøAv Oddvar Isene: Neste klipp er til forveksling teke for å vere ein dokumentar, men det er altså ein skulefilm som er laga for norskætta ungar i Amerika. Ein gut gjev filmen si røyst, han fortel om fiske- og bondekulturen på Vestlandet. Innspelt i Bergen-Florø (Flora). Året er 1948. "Guten og faren vender tilbake frå sildefisket og til heimegarden i dei varme månadane. Han og søstera gjeter sauene om sommaren, og bur i ei lita fjellhytte. Dei er åleine borte frå foreldra. Mange andre ungdommar gjer det samme, noko som er med å skape eit godt fellesskap oppe i fjellet og ved fjorden. Garnbøting, setting av poteter, veving, etc. Scener fra Bergen i Norge, og kystbyen Florø, og frå Haukåa og Haukåstølen". Frå Louis deRochemonter "Jorden og dets folk"-serien. (Originaltekst omsett frå Youtube)

Vi kan kjenne igjen mange lokalitetar i Flora og Bergen, og filmen er eit historisk dokument frå livet slik det var i dei første åra etter 2. verdskrig, både på fiskefeltet og heime hos fiskarbonden. Kanskje også fleire av borna og ungdomane på filmen framleis er i live og kan kjenne igjen både seg sjølv, vener og veninner. I dag kan filmen godt brukast som ein dokumentar, både for historieundervisning (særleg lokalhistorie i Flora) og for dei som er interesserte i den nære fortida.

Postkort og bilder

Slide background
Slide background
Full skjerm
dobbeltklikk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background