innmelding

Hei! Eg heiter Reidar og er Leiar i historielaget!

Som medlem får du Floraminne kvart år, verdi kr 225

Lat meg vise deg meir. . .

Eit smart val?

Delta på bok- og kinokveldar verdi kr 125, gratis for deg!

Vi samlar inn og utgir lokalhistorie!

Eg likar jo historie!

Vi treng di støtte for å gjere jobben!

Kven sit på kunnskap?

Eit viktig arbeid!

Floraminner er populære som gåver og for samlarar!

Eldre hefter er å fa tak i !

Eg har et par hefter frå før!

Kvar år gir vi ut minst eit nytt hefte!

Fin julegåve også!

Ikkje dumt!

Innmelding !