Ta kontakt
Vi kan hjelpe deg
Få fram di historie i lyset

Stoff med historisk verdi og interessante forteljingar er av stor interesse. Sjølvsagt er det også plass til korrigeringar og debatt. Det som er viktigast er å få tak i stoff i tide, før det vert gløymd og kanskje ligg det i ei skuff for all tid. Ei vitalt og levande historielag er der vi vil være. Slik at alle kjem til oss med deira historie. For oss er det som er fokuset.

Be om gjennomlesing, faktasjekk, bildehandsaming, hjelp til å få ferdigstilt stoffet. Vi har erfaring og kan gje gode råd vidare.

skriv ned
historie