Styret i 2018, valde på årsmøtet:

Styreleiar: Reidar Brandsberg

Kasserar: Ulf Brendø
Sekretær: Egil Russøy
Styremedlemmer:Tove Natvik, Oddvar Isene
Frå Slektsgranskingsgruppa: Øyvind Kleiven (1. vara til styret)
Vara til styret: Berit Høyvik (2. vara)

Skriftstyret :
Oddvar Isene (leiar), Odd Standal, Edvin Helgheim, Bjørg Mikalsen, Grethe Stavø.