Slide background

Florø si historie i bilder!

Full skjerm - dobbeltklikk

Slide background

Florø si historie i bilder!

Takk alle bidragsytere!

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Floraminne 2005

 • Gå til Floraminne 2005
  “Kinn, Florø og unionsoppløysinga 1905” av Bjørn Fjellheim
  “Då straumen kom til øyane i Kinn” av Turid Absalonsen Fimland
  “Tønneproduksjonen i Eikefjord” av Audun Hovland i samarbeid med Jostein Midtbø
  “lllegalt arbeid i Sogn og Fjordane 1940-45. Militær motstand. Englandsfart og skøytetrafikk” av Anne-Marie Lien Krossen
  "Dovne Florøianere på “Fjøsø” – øen med de mange fjøs" av Steinar Ytreland
  “Ole Olaisen Ohnstad og unionsoppløsningen” av Bjørn Faste Bjartmann
  “Årebrot og skogsdrift i Uradalen” av Harald J. Stavang.

Floraminne 2004

Gå til Floraminne 2004
“Fram gjennom byhistoria” av Alf Jansen og Kari-Ann Søreide
“Illegalt arbeid under krigen” av Bjørn Faste Bjartmann
“Den gløymde Florøavisa Søndfjord Avis” av Bjarte Sindre
“Einar Hoidal” av Eli Bolette Høydal Tyvold

Floraminne 2003

Gå til Floraminne 2003Dette er 3. årgang av Floraminne, utgjeve av Flora Historielag. Nok ein gong greidde det relativt nystarta historielaget å samle mykje spennande og interessant lokalhistorisk stoff mellom dei to permane, som dette året omslutta 80 sider med tekst og bilde.  

Ei kort oppsummering av innhaldet:

“Batalden” av Trond Strømgren  Ei historisk reise frå den tida folk busette seg på Batalden og fram til i dag. Om folkelivet, næringsgrunnlaget, fiske og fangst, båtbygging, forlis, utvandringa til Amerika og om livet på øya under krigen.

“Svanøy Gruber” av Eva S. Svanøe  Historia om den etter måten stutte perioden det var gruvedrift på Svanøy. I tre korte peiodar mellom 1860 og 1920 vart der drive ut koparhaldig svovelkis på øya.

“Motorbåtstemnet” av Steinar Ytreland  Frå den store internasjonale motorbåtregattaen i august 1913. Det var det største motorbåtstevnet som var avholdt i Skandinavia

“Brevhuset Uren” av Bjarte Sindre  Om brevhuset i Uravika si korte historie frå 1909 til 1924.  

“Krig” av Bjørn Faste Bjartmann  Ei forteljing om då krigen kom til Florø våren 1940

“Då eg begynte i Losjen” av Bjørn Faste Bjartmann  Historier frå livet i Florø under krigen.
“Fotballpioneren frå Kinn” av Rolf Orheim  Historia om Albert Karlsen frå Kinn, som spelte på fleire fotballklubbar i England, og kom tilbake og vekte interessa for fotball i Florø
“Hjemreisen fra Amerika” av Anders S. Knapstad og Harald J. Stavang. Frå dagboka til Anders Knapstad, der han fortel om heimreisa til Norge i 1909, frå Stillehavskysten i Amerika.
“Friluftsliv i gamle Florø” av Harald J. Stavang  Om turliv og hytteliv i fjellheimen nord og aust for Florø først på 1900-talet 

“Bru kommune” av Harald J. Stavang  Den 43-årige historia om Bru kommune, som vart utskilt frå Kinn i 1921 - ein kommune heilt utan eit kommunesenter, og der heile dagen gjekk med  til kommunestyremøta 

Floraminne 2002

Gå til Floraminne 2002
"Gode lesar" av Harald J. Stavang
"Flora Historielag" av Harald J. Stavang
"Posten i eldre dagar" av Steinar Ytreland
"Då dei skaut den siste bjørnen her i markane, – slik ho besta fortalde det"av Fridtjov Urdal
"Med robåt til Risøya i 1933" av Bjørn Faste Bjartman
"Risøya" av Harald J. Stavang
"Tre stiloppgåver" fortel om det å reise i byrjinga av 1900-talet av Bjørn Fjellheim
"Gryta hennar mor" av Turid Absalonsen Fimland
"Nytt skulehus og 17. maifeiring på Øyrabakken" av Jostein Midtbø
"Tre i Florø" – Florø treplantningsselskabs historie av Asbjørn Nybø

Floraminne 2001

Gå til Floraminne 2001

 

"Gode lesar" av Harald J. Stavang. "Flora Historielag" av Harald J. Stavang.
"Då bjørnen herja" av Jostein Midbø.
“Litt om far” av Einar Seim og broeren Harald, og om eigne barne- og ungdomsår på Kinn Kjartan Seim.
"Min barndoms Hesteneset leikar/fritidssyslar" av Turid Absalonsen Fimland.
Christoffer L. Berg av Bjarte Sindre.
"Jacob Bruflot sin gård" av Bjørn Faste Bjartmann.
"Utdrag frå eit prosjektarbeid i lokalhistorie" av Anders Tyvold og Eli Bolette Haøydal Haave.
"Informasjon om Flora" av Anders J. Moen