Floraminne 2018

fm 2017

 96 sider med lokalhistorisk dokumentar, portrettintervju og bildestoff, m.m.

Floraminne 2018 følgjer også i år tradisjonen med variert lokalhistorisk stoff. 24 artiklar fortel om liv og levemåte for folk før oss, i både nær og fjern fortid. Fokus er særleg på det siste hundreåret, 1900-talet, der det framleis finns tidsvitne som lever idag, og kan fortelje om det dei sjølv opplevde.

 Av innhaldet nemner vi mellom anna: 

Grethe Stavø skriv om Fiskarfagskulen i Florø som starta i 1921. Skulen hadde eit svært variert fagtilbod til både dei som skulle bliskipparar, maskinistar og stuertar. Også til jentene hadde skulen tilbod, der matstell og husflid stod i fokus.

Edvin Helgheim skriv om bildearkivet til fotograf Malvin N. Horne. Arkivet er no digitalisert, og 25 000 bilde kan søkjast opp på nettet. Horne var kjent som fotografen på sildefeltet. Det er eit rikhaldig fotoarkiv han har etterlate seg, med mange hitoriske motiv frå daglegliv i Florø og distriktet, frå 1940- og særleg 50-talet.

Odd Standal skriv om gymnast i Florø som fyller 50 år. 22. april 1968 flytta lærarar og elevar inn i det nybygde gymnasbygget på Nordalsmarka. Gymnaset hadde då i eit år, sidan oppstarten i Florø 1967, halde til i Ytre Fjordane kraftlag sine lokaler i Hesteneset.

Oddvar Isene skriv om bildekunstnaren Kjartan Godø, som har bak seg ein stor produksjon med stor spennvidde.Han er kjendt for sine fargerike bilde frå kystlandskapet, der naturen og havlyset er ein del av inspirasjonen. Motiva er mykje henta frå lokalmiljøet, og  Godø blir ofte omtala som "heimstadmålaren". 

Har du bilde eller tips til stoff som kan vere aktuelt til framtidige Floraminne, så ta gjerne kontakt med ein i skriftstyret, eller på epost: EpostSendeSkjema

gmail adressen