5 - Bjørn Fjellheim - Tre stiloppgåver fortel om det å reise i byrjinga av 1900-talet

Gå til Floraminne 2002

 

Bjørn Fjellheim: Tre stiloppgåver fortel om det å reise i byrjinga av 1900-talet. Om å reise i gamle dagar. /1900/kommunikasjon/