2 - Eva Skomsøe Svanøe - Svanø gruber

Gå til Floraminne 2003

Eva Skomsøe Svanøe: Svanø gruber. Om gruvedrifta på Svanøy. /arbeid/levekår/