Floraminne 2003

9 - Harald J. Stavang - Bru kommune

Gå til Floraminne 2003

Harald J. Stavang: Bru kommune Om Bru kommune /samferdsle/kommunikasjon/

 

8 - Harald J. Stavang - Friluftsliv i gamle Florø

Gå til Floraminne 2003

Harald J. Stavang: Friluftsliv i gamle Florø Om utfluktsmål og friluftsliv i gamle Florø. /fest/fritid/

 

7 - Anders S. Knapstad og Harald J. Stavang - Hjemreisen fra Amerika Ei heimreise frå Amerika i 1909

Gå til Floraminne 2003

Anders S. Knapstad og Harald J. Stavang: Hjemreisen fra Amerika Ei heimreise frå Amerika i 1909 /samferdsle/kommunikasjon/

6 - Rolf Orheim - Fotballpioneren frå Kinn

Gå til Floraminne 2003

Rolf Orheim :Fotballpioneren frå Kinn. Fotballhistorie i Florø. /Kinn/kjende folk/fest/fritid/

4 - Bjarte Sindre - Brevhuset Uren Om eit posthus

Gå til Floraminne 2003

Bjarte Sindre: Brevhuset Uren Om eit posthus/brevhus i Uravika. /kommunikasjon/

3 - Steinar Ytreland - Motorbåtstevnet i Florø 1913

Gå til Floraminne 2003

Steinar Ytreland: Motorbåtstevnet i Florø 1913 Om eit båtstemne i Florø i 1913 /fest/fritid/

2 - Eva Skomsøe Svanøe - Svanø gruber

Gå til Floraminne 2003

Eva Skomsøe Svanøe: Svanø gruber. Om gruvedrifta på Svanøy. /arbeid/levekår/

1 - Trond Strømgren - Om Batalden

Gå til Floraminne 2003

Trond Strømgren: Om Batalden .Om levemåten i Batalden frå tidleg busetting til /verdskrig2/tom 1800/arbeid/levekår/