1 - Bjørn Fjellheim - Kinn, Florø og unionsoppløysinga 1905

Gå til Floraminne 2005

Bjørn Fjellheim: Kinn, Florø og unionsoppløysinga 1905.  Om korleis unionsoppløysinga og hendingar rundt denne påverka livet i Kinn og Florø. /arbeid/levekår/