4 - Anne Marie Lien Krossen - Illegalt arbeid i Sogn og Fjordane 1940-1945

Gå til Floraminne 2005

Anne Marie Lien Krossen: Illegalt arbeid i Sogn og Fjordane 1940-1945. Om englandsfart, skøytetrafikk og militær motstand under krigen. Utdrag av ei hovudoppgåve. /verdskrig2/