4 - Nils Steinar Våge - Florø og Lillestrøm

fm 2007Bergenhus Amtstidende /samferdsle/kommunikasjon. Notisar  frå Nordre Bergenshus Amtstidende 1902. /arbeid/levekår/