1 - Harald J. Stavang - Levemåte i Flora og Sunnfjord gjennom hundreår

fm 2010

Harald J. Stavang:  Levemåte i Flora og Sunnfjord gjennom hundreår. Levemåten i distriktet vårt i gammal tid, frå vikingtida og framover. /arbeid/levekår/.