4 - Sigvart Grønsvik - Minne frå oppvekst i Grønevik rundt førre hundreårsskiftet.

fm 2011

Sigvart Grønsvik: Minne frå oppvekst i Grønevik rundt førre hundreårsskiftet. Om livet på eit småbruk i Grønevika, der tre generasjonar budde saman og far var borte store delar av året på fiske. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/