Floraminne 2012

16 - Malvin Toft - Orkan-minne - fire store

fm 2012

Malvin Toft: Orkan-minne. Om fire store orkanar. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

15 - Fridtjof Urdal - Postmannen Martin Holmen og ruta hans

fm 2012

Fridtjof Urdal: Postmannen Martin Holmen og ruta hans. Om Martin Holmen som dreiv postrute/,mjølkekrute og passasjerute mellom Seljestokken og Florø. /samferdsle/kommunikasjon/

14 - Jostein Midtbø - Vasskraft – kverner – korn

fm 2012Jostein Midtbø: Vasskraft – kverner – korn. Om korleis ein brukte vasskraft til å male korn i gamla dagar. /folkeliv/daglegliv/levekår/

13 - Brynjar Svardal - Kvinna i berghola på Rimma.

fm 2012

Brynjar Svardal: Kvinna i berghola på Rimma. Om ei kvinne som måtte rømme under krigen og leve i skjul i ei berghole. /verdskrig2/

12 - Odd Standal - No får du pinadø hoppe!

fm 2012

Odd Standal: «No får du pinadø hoppe!» Minne frå 34 års legeteneste i Florø.Harald Halvorsen fortel frå distrikslegetenesta si. /arbeid/

11 - Odd A.Standal - En nervepirrende opplevelse

fm 2012Odd A.Standal: En nervepirrende opplevelse. Eit illegalt oppdrag under krigen utført av Mads A. Standal. /verdskrig2/

10 - Odd A. Standal - Illegalt arbeid under krigen

fm 2012Odd A. Standal: Illegalt arbeid under krigen. Om Inga og Mads H.Standal sitt illegale arbeid under krigen. /verdskrig2/

9 - Edvin Helgheim - Nordre Bergenhus amt verdt ein fest

fm 2012

Edvin Helgheim: Nordre Bergenhus amt verdt ein fest. Om etableringa av nordre Bergenhus Amt og fylket si 250års-feiring. /fest/fritid/

8 - Bjørn Faste Bjartmann - Bilturen fra Sandane til Florø

fm 2012Bjørn Faste Bjartmann:Bilturen fra Sandane til Florø. Kort tekst om korleis det var å reise frå Sandane til Florø i 1945. /samferdsle/kommunikasjon/

7 - Knut Magnussen - Gerilja og heimevern

fm 2012Knut Magnussen: Gerilja og heimevern. Leik med spengstoff og militære effektar etter /verdskrig2/oppvekst/folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

6 - Bjørg Nesje Nybø - Ungdomsaktivitetar i Florø 1919 – 1920

fm 2012

Bjørg Nesje Nybø: Ungdomsaktivitetar i Florø 1919 – 1920. Som namnet seier. /oppvekst/folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

5 - Bjarne Sunde - Florø i gamle dager sett med barneøyne

fm 2012Bjarne Sunde: Florø i gamle dager sett med barneøyne. oppvekst i Florø i gamla dagar. /oppvekst/

4 - Grethe Stavø - Florø Dramatiske Klubb

fm 2012Grethe Stavø: Florø Dramatiske Klubb. Om amatørteaterklubben som laga mange matinear og teaterframsyningar i «Fram». /fest/fritid/

3 - Grethe Stavø - Kjende florafolk – Ruth Lise

fm 2012Grethe Stavø: Kjende florafolk – Ruth Liset. Portrett av Ruth Liset. /kjende folk/

2 - Kim Gunnar Jensen - Operasjon Brandy

fm 2012Kim Gunnar Jensen: Operasjon Brandy. Om MTB-angrepet på Florø hamn. Senkinga av «Optima» /verdskrig2/

1 - Jan Roar Hatlem - FSK 150 år

fm 2012

Jan Roar Hatlem: FSK 150 år. Om oppstarten og dei første åra. Som tittelen seier. /fest/fritid/