22 - Fridtjof Urdal - Om forholdet mellom Florø og resten av fylket frå starten av og framover

Gå til Floraminne 2013

Fridtjof Urdal: Mykje kunne vore annleis om det ikkje var slik det var. Om forholdet mellom Florø og resten av fylket frå starten av og framover. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/