17 - Odd Standal - Om ei kvinne frå Stavang som i 1663 blei dømt for trolldom

Gå til Floraminne 2013

Odd Standal - Trolldom på Svarthumle. Om ei kvinne frå Stavang som i 1663 blei dømt for trolldom. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/