Floraminne 2013

1 - Kolbjørn Nesje Nybø - Restaureringa av Horne-eigedomen

Gå til Floraminne 2013

Kolbjørn Nesje Nybø: Restaureringa av Horne-eigedomen.Som namnet seier. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

2 - Bjarte Sindre - Bru Skibsværft.

Gå til Floraminne 2013

Bjarte Sindre: Bru Skibsværft. Bilde og kort tekst om eit båtbyggeri på Svanøy. /arbeid/.

3 - Torkjell Djupedal og Sigurd Vengen - Eikefjord kyrkje 200 år

Gå til Floraminne 2013

Torkjell Djupedal og Sigurd Vengen - Eikefjord kyrkje 200 år. Historia til Eikefjord kyrkje. /kyrkje/

4 - Kim Gunnar Jensen - Britisk angrep oppå tyske marinefartøy på Florø hamn i 1944

Gå til Floraminne 2013

Kim Gunnar Jensen:  I kryssilden. Britisk angrep oppå tyske marinefartøy på Florø hamn i 1944. /verdskrig2/ø/

5 - Kim Gunnar Jensen - Brev frå ein tysk soldat som var stasjonert i Florø

Gå til Floraminne 2013

Kim Gunnar Jensen: Brev fra en tysk soldat. Brev frå ein tysk soldat som var stasjonert i Florø. /verdskrig2/

6 - Magnus Helge Torvanger - 43 måneder i tysk fangenskap

Gå til Floraminne 2013

Magnus Helge Torvanger - 43 måneder i tysk fangenskap. Om Aage Sandvik sitt liv under krigen, som deltakar i kompani Linge, Shetlandstrafikken og opphald i tysk konsentrasjonsleir. /verdskrig2/

7 - Merete Husmo Høidal - Om spanjolane som kom til Florø etter den spanske borgarkrigen

Gå til Floraminne 2013

Merete Husmo Høidal: Spania, mitt Spania. Om spanjolane som kom til Florø etter den spanske borgarkrigen. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

8 - Harald Stavang - Portrett av Bertel Gjøringbø

Gå til Floraminne 2013

Harald Stavang: Kjende Florafolk: Bertel Gjøringbø. Portrett av Bertel Gjøringbø. kjende folk.

9 - Odd Standal - Om språkstrid og målsak i Florø

Gå til Floraminne 2013

Odd Standal: Føregangsmenn frå Flora. Om språkstrid og målsak i Florø/Kinn. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/kjende folk/

10 - Odd Standal - Opphav til ord som - kjippen, chip, kipa

Gå til Floraminne 2013

Odd Standal: Ord på vandring – Kjippen, chip’en og kipa. Opphav til ord som «kjippen», «chip» og «kipa»/ andre avleiingar. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

11 - Bjarte Sindre - Fotograf Anton Gjesvik

Gå til Floraminne 2013

Bjarte Sindre: Fotograf Anton Gjesvik. Bilde og kort tekst om Anton Gjelsvik. /kjende folk/

12 - Bjarte Sindre - Skipinga av Frelsesarmeen

Gå til Floraminne 2013

Bjarte Sindre: Skipinga av Frelsesarmeen. Som tittelen seier. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

13 - Knut Magnussen - Frå ei juleavslutning på Florø Folkeskole

Gå til Floraminne 2013

Knut Magnussen: Drapet på Jesusbarnet. Frå ei juleavslutning på Florø Folkeskole. /oppvekst/

14 - Bjarte Sindre - Sjukehuset i Florø 1867 – 1933

Gå til Floraminne 2013Bjarte Sindre - Sjukehuset i Florø. Historia til sjukehuset i Florø 1867 – 1933. /sjukdom/helse/

15 - Rune Bruflot - Byfolk på Vona

Gå til Floraminne 2013

Rune Bruflot: Byfolk på Vona. Om Vona som utfluktsmål for ungdom frå Florø. /fest/fritid/folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

16 - Bjarte Sindre - Ungdomar i skråninga ved Likkjeåsen

Gå til Floraminne 2013

Bjarte Sindre: Ungdomar i skråninga ved Likkjeåsen. Bilde og kort tekst om Ludvig Bjerck, Oluf Bjerck sr, Johan Hagen og Fredrik Bauge. /kjende folk/folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

17 - Odd Standal - Om ei kvinne frå Stavang som i 1663 blei dømt for trolldom

Gå til Floraminne 2013

Odd Standal - Trolldom på Svarthumle. Om ei kvinne frå Stavang som i 1663 blei dømt for trolldom. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

18 - Fridjof Urdal - Om korleis ein prøvde å kurere ein jølstring for sjøsjuke

Gå til Floraminne 2013

Fridjof Urdal - Hard kur for sjøredsle – Segner og folketru på Seljestokken. Om korleis ein prøvde å kurere ein jølstring for sjøsjuke. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

19 - Fridtjof Urdal - Dei underjordiske – Segner og folketru på Seljestokken

Gå til Floraminne 2013

Fridtjof Urdal - Dei underjordiske – Segner og folketru på Seljestokken. Om tru på dei underjordiske. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

20 - Bjarte Sindre - Flyfoto av Florø

Gå til Floraminne 2013

Bjarte Sindre: Flyfoto av Florø. Som tittelen seier. /samferdsle/kommunikasjon/

21 - Bjarte Sindre - Magnus Thingnæs – Florøpatriot og diktar

Gå til Floraminne 2013

Bjarte Sindre: Magnus Thingnæs – Florøpatriot og diktar. Som tittelen seier. /kjende folk/

22 - Fridtjof Urdal - Om forholdet mellom Florø og resten av fylket frå starten av og framover

Gå til Floraminne 2013

Fridtjof Urdal: Mykje kunne vore annleis om det ikkje var slik det var. Om forholdet mellom Florø og resten av fylket frå starten av og framover. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/