17 - Knut Magnussen - Om då fjernsynet kom til Florø

fm 2014

2014 - Index

 1. Gaute Losnegård:Sunnfjord og 1814. Om korleis det representative demokratiet blir organisert i Sunnfjord i 1814, med spesielt fokus på haugianarane på Svanøy. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/
 2. Bjarte Sinde: Anders Hove – Haugianaren. Om haugianaren Anders Hove. /kjende folk/
 3. Edvin Helgheim: Magnus Thingnæs – lokalhistorikar og lokalpatriot. Som tittelen seier. /kjende folk/
 4. Odd Standal: Bru kommune – «ein av dei mest vanskapte kommunar vi har» Om danninga av Bru kommune i 1923 og utviklinga fram til Scheikomiteen. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/
 5. Odd Standal: Flora 50 år. Om danning av Flora kommune i 1964. folkeliv/daglegliv/lokalmiljø. Bjarte Sindre: A. Hegranes Gartneri. Bilde av Hegranes gartneri og ein kort tekst om gartneriet før det blei til «Von». /arbeid/levekår/
 6. Reidunn Byrkjeland: Florø Folkeskole / Florø Barneskole 80 år. Etableringa av Florø folkeskole, bygging av den noverande skulen og utviklinga framover. /oppvekst/
 7. Rune Bruflot: Leik på Storevatnet. oppvekst i Florø på -30 og -40 talet. /oppvekst/
 8. Bjarte Sindre: Florø Møbel og trevarefabrikk. Bilde og kort tekst av Brende sin møbelfabrikk. /arbeid/levekår/
 9. Anita Øygard: Reksten felleseige – frå beiteregulering til sildesalteri. Om utmarka som bøndene på Reksta eige i fellesskap. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/
 10. Grethe Stavø: Kjende Florafolk: Laura Sundal Skorpen. Portrett av Laura Sundal Skorpen. /kjende folk/
 11. Kim Gunnar Jensen: Marinens nederlag i Florø. Om tre båtar; Snøgg, Troll og ubåten B6 som skal gå over til England i mai 1940. /verdskrig2/
 12. Oddvar Isene: «Bebbien» på bua – ein del av byen si historie. Portrett av Sigbjørn «Bebbien» Stenseth. /kjende folk/folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/
 13. Bjarte Sindre: Gullsmed J. Angell-Jacobsen. Bilde og kort tekst om gullsmed Angell-Jacobsen. /arbeid/kjende folk/
 14. Eldbjørg Stegane Engebø og Idar Stegane: Ungar på sjukehus hausten 1945 – minne ved to av dei. Barndomsminne om eit opphald på Florø sjukehus  i 1945. /sjukdom/helse/
 15. Bjarte Sindre: Distriktslege Tobias M. Gedde-Dahl. Portrett av  distriktslegen Gedde-Dahl. sjukdom/helse/kjende folk.
 16. Bjarte Sindre. Thor Solberg – Sjukehustransport med fly. Bilde og kort tekst om korleis Thor Solberg dreiv sjukehustransport med fly. /kjende folk/samferdsle/kommunikasjon/
 17. Knut Magnussen: «Og så kom helgenen fram». Om då fjernsynet kom til Florø. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/
 18. Harald Stavang: Hermetikken. Om hermetikkfabrikken i Hesteneset. /arbeid/levekår/
 19. Torleif Reksten: Kinn – Informasjonsskilt og merking av turstiar. Som tittelen seier. /samferdsle/kommunikasjon/fest/fritid/
 20. Øyvind Kleiven Ættegransking i Flora Historielag. Om arbeidet med slektsgransking i Flora historielag. /fest/fritid/