9 - Anita Øygard - Reksten felleseige – frå beiteregulering til sildesalteri

fm 2014

2014 - Index

Anita Øygard - Reksten felleseige – frå beiteregulering til sildesalteri. Om utmarka som bøndene på Reksta eige i fellesskap. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/