Floraminne 2015

1 - Bjarte Sindre - dagleglivet i Florø under krigen

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Bjarte Sindre - dagleglivet i Florø under krigen. Som tittelen seier. /verdskrig2/

2 - Reidar Brandsberg - Aksjonen mot radiostasjonen «Roska»

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Reidar Brandsberg - Aksjonen mot radiostasjonen «Roska». Aksjonen mot radiostasjonen Roska i mars 1945, då Atle Svardal blei drepen og Fredrik Persen tatt til fange. /verdskrig2/kjende folk/

3 - Bjarte Sindre - Om etterretningsagentane Atle Svardal og Dagfinn Ulriksen

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Bjarte Sindre - SIS-agentane i Flora. Om etterretningsagentane Atle Svardal og Dagfinn Ulriksen. /kjende folk/verdskrig2/

4 - Bjarte Sindre - Blåspeidarane i Florø

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Bjarte Sindre - Blåspeidarane i Florø. Historia om blåspeidarane i Florø. /oppvekst/fest/fritid/

 

5 - Harald Stavang - Skudalen og Skudalsfjøra – slik det ein gong var

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Harald Stavang - Skudalen og Skudalsfjøra – slik det ein gong var. Som tittelen seier. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

6 - Hans Jacob Sunde - Om handelsstaden Tjenna, etablert i Rognaldsvåg i 1883

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Hans Jacob Sunde - Handelsstaden «Tjenna». Om handelsstaden Tjenna, etablert i Rognaldsvåg i 1883. /arbeid/levekår/

7 - Torleif Reksten - kyrkjestova ved Kinnakyrkja

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Torleif Reksten - kyrkjestova ved Kinnakyrkja. Om det vesle raude huset ved Kinnakyrkja. Flytta fleire ganger og tidlegare bustadhus for fiskarbonden, seinare kjøpt av kommunen og brukt av Kinnakyrkja og Kinnaspelet. /kyrkje/

 

8 - Odd Standal - Konfirmasjon på Svanøy i 1821

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Odd Standal - Konfirmasjon på Svanøy i 1821. Som tittelen seier. /oppvekst/

 

9 - Odd Standal - Rennords Rute – til Eikefjord 1821

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Odd Standal - Rennords Rute – til Eikefjord 1821. Om reisa presten Rennord gjorde frå Florø til Eikefjord for å halde preike. /samferdsle/kommunikasjon/

 

10 - Karen Sindre - Portrett av Tor Grønnevik

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Karen Sindre - Tor Grønevik. Portrett av Tor Grønnevik; kunstnar og politikar i Bru kommune. /kjende folk/

 

11 - Oddvar Isene - Portrett av tekstilkunstnaren Sigrid Mayer Olsen

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Oddvar Isene - Sigrid «Kikka» Mayer Olsen. Portrett av tekstilkunstnaren Sigrid Mayer Olsen. /kjende folk/

 

12 - Harald Stavang - Portrett av helsesøster Oddlaug Kvammen

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Harald Stavang - Helsesøster Oddlaug Kvammen. Portrett av helsesøster Oddlaug Kvammen. /kjende folk/sjukdom/helse/

 

13 - Bjarte Sindre - Øvre Standal

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Bjarte sindre - Øvre Standal. Bilde og kort tekst frå Øvre Standal 1909. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

 

14 - Bjarte Sindre - Nedre Standal

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Bjarte Sindre - Nedre Standal. Bilde og kort tekst frå Nedre Standal 1910. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

 

15 - Bjarte Sindre - Parti fra Svanø i Søndfjord

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Bjarte Sindre - Parti fra Svanø i Søndfjord. Bilde og kort tekst frå Svanøy 1915. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

 

16 - Bjarte Sindre - Brandsøy Planteskule.

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Bjarte Sindre - Brandsøy Planteskule. Bilde og kort tekst frå Brandsøy planteskule 1910. Gamle Florø Av Bjarte Sindre. Bilde og kort tekst frå Florø 1911. /folkeliv/daglegliv/lokalmiljø/

 

17 - Odd Standal - Stavenes og Stavøy – Stong og Stongasund

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Odd Standal - Stavenes og Stavøy – Stong og Stongasund – men kvar er staven og stonga? Om stadnamn med forstaving stav- i ytre Sunfjord. /folkeliv/dagegliv/lokalmiljø/

18 - Gaute Losnegård - Frå brevsamlinga til familien Grønevik

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Gaute Losnegård - Frå brevsamlinga til familien Grønevik. Brevsamling frå familien Grønnevik som budde i Grønevika og seinare i Ausevika. /folkeliv/dagegliv/lokalmiljø/

 

19 - Rolf Sunde og Øyvind Kleiven - Om salting av sild først på 1950-talet.

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Rolf Sunde/Øyvind Kleiven - Om salting av sild først på 1950-talet. Rolf Hammer Sunde fortel om sildesalting i Florø. /arbeid/levekår/

 

20 - Odd Standal - Fattigstyret sitt svar på ein ung, sterkt synshemma gut sin søknad om støtte

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Odd Standal - Eit forsøk på naving i 1930? Fattigstyret sitt svar på ein ung, sterkt synshemma gut sin søknad om støtte. /oppvekst/sjukdom/helse/

 

21 - Odd Standal - Frå Firda Folkeblad 1945

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Odd Standal - Frå Firda Folkeblad 1945. Som tittelen seier. /verdskrig2/

 

22 - Ludvig Botnen - Utdrag av talen som Ludvig Botnen heldt 17.mai 1945

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Ludvig Botnen Målet for kampen - Ei ny og betre tid. Utdrag av tale for dagen, 17. mai 1945. Utdrag av talen som Ludvig Botnen heldt 17.mai 1945. /verdskrig2/

 

23 - Oddvar Isene - Korleis angrepet på Roska blei markert 70 år etter.

fm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - Index

Oddvar Isene - Markering av åtaket på «Roska» – 70 år etter. Korleis angrepet på Roska blei markert 70 år etter. /verdskrig2/