1 - Harald Stavang - Evangerhuset

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Harald J, Stavang - Evangerhuset. Om Evangerhuset som var tenkt å vere starten på eit bymuseum, men som blei rive rett før byjubileet i 1960. /lokalmiljø/