Floraminne 2016

1 - Harald Stavang - Evangerhuset

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Harald J, Stavang - Evangerhuset. Om Evangerhuset som var tenkt å vere starten på eit bymuseum, men som blei rive rett før byjubileet i 1960. /lokalmiljø/

2 - Bjarte Sindre - Kampen mot spedalsksjuka i Kinn og Florø

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - Kampen mot spedalsksjuka i Kinn og Florø. Som tittelen seier. /sjukdom/helse/

3 - Bjarte Sindre - Om etableringa av helseråd i Florø

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - Florø Sundhetscommission. Om etableringa av helseråd i Florø då byen blei grunnlagt. /sjukdom/helse/

4 - Bjarte Sindre - Om etableringa av helseråd i Kinn i 1831

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - Kinds Sundhedscommission. Om etableringa av helseråd i Kinn i 1831. /sjukdom/helse/

5 - Hallgerd Frøyen - Fletføringen på Nybø.

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Hallgerd Frøyen - Fletføringen på Nybø. Forklaring på begrepet fletføring som ei form for pensjon/umyndiggjering i det gamle bondesamfunnet når ein ikkje klarte å ta vare på seg sjøl. /arbeid/Levekår/

6 - Magnus Helge Torvanger - Einar Seim på Kinn – bonde og vismann

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Magnus Helge Torvanger - Einar Seim på Kinn – bonde og vismann. Som tittelen seier. /kjende folk/folkeliv/

7 - Anne Marie Baugstø-Hartvigsen - Om innsatsen til Annanias Batalden for vanføresaka

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Anne Marie Baugstø-Hartvigsen Annanias Batalden – ein føregangsmann i vanføresaka.Om innsatsen til Annanias Batalden for vanføresaka. /kjende folk/sjukdom/helse/

8 - Odd Standal - Tradisjonsberaren Saxe Bjørkedal

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Odd Standal - Tradisjonsberaren Saxe Bjørkedal – Frå farty til fele.Om den mangfoldige Saxe Bjørkedal; skipsingeniør og felemakar. /kjende folk/samferdsle/

9 - Bjarte Sindre - Portrett av Anna Maria Skorpa

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - Anna Maria Skorpa. Portrett av Anna Maria Skorpa. /kjende folk/

10 - Bjørg Mikalsen - Portrett av Bjørg Jansen

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjørg Mikalsen - Bjørg Jansen – et portrett. Portrett av Bjørg Jansen. /kjende folk/daglegliv/oppvekst/

11 - Oddvar Isene - Portrett av målaren og skulptøren Magnhild Berg Rolness

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Oddvar Isene - Magnhild Berg Rolness – nestor i målarmiljøet i Flora. Portrett av målaren/skulptøren Magnhild Berg Rolness. /kjende folk/lokalmiljø/Kunst/

12 - Iris Mikalsen - «Oldi» sin krig – andre verdskrig slik oldemor opplevde den

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Iris Mikalsen - «Oldi» sin krig – andre verdskrig slik oldemor opplevde den. daglegliv under krigen slik Bjørg Jansen opplevde det. /verdskrig2/daglegliv/

13 - Bjarte Sindre - Kåre Knapstad – ein mann å minnast

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - Kåre Knapstad – ein mann å minnast. Om Kåre Knapstad sitt liv med fokus på opplevingar under 2.verdskrigen. /verdskrig2/kjende folk/

14 - Odd A. Standal - Barndomsminner fra krigen

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Odd A. Standal - Barndomsminner fra krigen.Som tittelen seier. /verdskrig2/

15 - Bjarte Sindre - Illegale aviser under krigen.

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - Illegale aviser under krigen. Som tittelen seier. /verdskrig2/

16 - Bjarte Sindre - Bilde og kort tekst frå Haukåvatnet

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - Postkort. Parti fra Haukaavandet .Bilde og kort tekst frå Haukåvatnet. /lokalmiljø/

17 - Britt Berg Madsen - Skulestil frå 1963 som Norddalsfjorden som feriestad

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Britt Berg Madsen - Norddalsfjorden. Skulestil frå 1963 som Norddalsfjorden som feriestad. /lokalmiljø/folkeliv/fritid/

 

18 - Brynjar Svardal - Sportsfiske i Svardal og på Vasset

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Brynjar Svardal - Sportsfiske i Svardal og på Vasset. Skildring av ei reise frå England til Svardal og Vasset i 1895 for å drive sportsfiske. Omsett av Brynjar Svardal. /folkeliv/samferdsle/lokalmiljø/

19 - Bjarte Sindre - Tekst av Hovdenhuset i Livius Smittgata 6

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Bjarte Sindre - Postkort. Hovdenhuset. Bilde og ein kort tekst av Hovdenhuset i Livius Smittgata 6. /lokalmiljø/

20 - Kolbjørn Nesje Nybø - Kinn kyrkje og sola.

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Kolbjørn Nesje Nybø - Kinn kyrkje og sola. Teoriar om bygginga og plasseringa av Kinnakyrkja. /kyrkje/

21 - Odd Standal - Om livsvilkår på ein vestlandsgard

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Odd Standal - Kjære Tomasine! Av Odd Standal. Om livsvilkår på ein vestlandsgard fortalt gjennom brev til Tomasine , gift Grov. /daglegliv/lokalmiljø/

22 - Gaute Losnegård - Historia om Flora - bind 2

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Gaute Losnegård - «Historia om Flora, bind 2» er ferdig. Om innhaldet i bd 2 i Historia om Flora. /folkeliv/lokallitteratur/

23 - Bjarte Sindre - Om Frelsesarme-speidaren i Florø

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - FA-speidaren i Florø. Om Frelsesarme-speidaren i Florø. /fest/fritid/lokalmiljø/oppvekst/

24 - Bjarte Sindre - Kort tekst og bilde av Strandgata ca 1922

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

Bjarte Sindre - Postkort. Parti af Strandgaten. Kort tekst og bilde av Strandgata, ca 1922. /lokalmiljø/

25 - Odd Standal - Avisnotisar frå Nordre Bergenshus Amtstidende frå 1916

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Odd Standal - Nordre Bergenhus Amtstidende 1916. Avisnotisar frå Nordre Bergenshus Amtstidende frå 1916. /daglegliv/lokalmiljø/

26 - Bjarte Sindre - Kort tekst og bilde fra Fugløya og huset der butikken var

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Bjarte Sindre - Postkort. Parti fra Fuglø Batalden. Kort tekst og bilde fra Fugløya og huset der butikken var. lokalmiljø/arbeid/levekår

 

27 - Odd Standal - Florø Elektricitetsværk

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Odd Standal - Småplukk frå Florø kommunestyre. Florø Elektricitetsværk – Ei vond sak for bystyret. Sak frå kommunestyret i 916 om straumforsyning mens det var dyrtid og straum enno var ei knapphetsvare. /arbeid/levekår/lokalmiljø/

28 - Bjarte Sindre - Postkort. Firda Frugtkonservering

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Bjarte Sindre - Postkort. Firda Frugtkonservering. Kort tekst og bilde frå saft/syltetøyfabrikken på hjørnet av Strandgata/Magnus Thingnæsgate. /arbeid/levekår/lokalmiljø/

29 - Oddvar Isene - Årsrapport for Flora Historielag 2016

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Oddvar Isene - Årsrapport for Flora Historielag 2016 – Stor aktivitet i Flora Historielag også i året 2016. Hiistorielaget sin aktivitet i  2016. /lokalmiljø/folkeliv/

30 - Odd Standal - Flora formannskap og kommunestyre

fm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - Index

 Odd Standal - Flora formannskap og kommunestyre – Glimt frå 1916. Som tittelen seier. /folkeliv/politikk/