2 - Edvin Helgheim - Restaureringa av Kinnakyrkja og korleis den er planlagt gjennomført

fm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index - 2017

 Edvin Helgheim Ny restaurering av Kinnakyrkja - Kan vi lære av byggmeistrane frå 1100-talet? Om restaureringa av Kinnakyrkja og korleis den er planlagt gjennomført /kyrkje/arbeid/