2 - Grethe Stavø - Framande fuglar i Florø

fm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index - 2019

Grethe Stavø:  Framande fuglar i Florø. Fredrikka, Adolf Oluf Olsen. Om Fredrikka, Oluf og Adolf Olsen og korleis livet deira blei prega av myndighetens sin politikk ovanfor dei reisande. /folkeliv/levekår/politikk/