16 - Edvin Helgheim - Restaureringa av Kinn kyrkje - Om fagfolka

fm 2020

Edvin Helgheim - kyrkjebyggjarane – Restaureringa av Kinn kyrkje. Om fagfolka som har stått for det handverksmessige restaureringsarbeidet. /kyrkje/kultur/arbeid/