Floraminne 2020

1 - Grethe Stavø - Om historia til Trovikkvartalet

fm 2020Av innhaldet:

Index - 2020

Grethe Stavø - Trovikkvartalet – Husa som fortel byhistorie. Om historia til Trovikkvartalet. /lokalmiljø/kultur/arbeid/

2 - Trygve Nybø - Om aktivitet i Ytre Strandgata først på 50talet

fm 2020Av innhaldet:

Index - 2020

Trygve Nybø - En tur i ytre Strandgata i 1951.Om aktivitet i Ytre Strandgata først på -50talet. /lokalmiljø/arbeid/daglegliv/

 

3 - Oddvar Isene - Om urmakarfirmaet Johs. Moe

fm 2020

Index - 2020

Oddvar Isene - Med klokker i 122 år.Om urmakarfirmaet Johs. Moe. /lokalmiljø/kjende folk/daglegliv/

 

4 - Thor Asgeir Johannessen - Bestefars barndom

fm 2020Av innhaldet:

Index - 2020

Thor Asgeir Johannessen - Bestefars barndom. Om oppvekst i Florø på  -40 og -50-talet. /oppvekst/daglegliv/arbeid/kommunikasjon/

5 - Beate Kjøsnes - Om gullsmedfirmaet - Angell Jacobsen

fm 2020Av innhaldet:

Index - 2020

Beate Kjøsnes - Jubinal Angell-Jacobsen – Startet gullsmedbutikken i rådhuset. Om gullsmedfirmaet Angell- Jacobsen. /arbeid/kunst/lokalmiljø/

6 - Odd Standal - Om oppfinnaren Henrik Olai Olsen

fm 2020

Odd Standal - Patent-Olsen. Frå Tyvågen til Tønnekommisjonen. Om oppfinnaren Henrik Olai Olsen, også kalla patent-Olsen. /arbeid/kjende folk/kommunikasjon/fiskeri/

7 - Bjørg Mikalsen - Stor ståhei for ingenting

fm 2020

Bjørg Mikalsen - Stor ståhei for ingenting. Fra Florø til Flora til Florøy og tilbake til Florø. Fram og tilbake om namnet på byen og kommunen. /politikk/kultur/lokalmiljø/

 

8 - Odd Standal - Spanskesjuka i Kinn lægedistrikt

fm 2020

Odd Standal - Spanskesjuka i Kinn lægedistrikt. Som tittelen seier. /sjukdom/helse/levekår/

 

9 - Odd Standal - Om Arvid Birger Vasbotten

fm 2020Odd Standal - Om Arvid Birger Vasbotten. Portrett av nazisten Vasbotten som var innanriksminister i Quisling si regjering. /kjende folk/verdskrig2/politikk/

10 - Odd Standal - Andreas Hesjedal fall for fedrelandet 1945

fm 2020Odd Standal - Andreas Hesjedal. Fall for fedrelandet 1945. Om eksplosjonen om bord på «Thekla» i 1945. /verdskrig2/kjende folk/

 

11 - Odd Standal - Om haldninga til barn av norske jenter og tyske soldatar

fm 2020Odd Standal - Eit avisordskifte om tyske gloser og konfirmasjon. Om haldninga til barn av norske jenter og tyske soldatar. /verdskrig2/kommunikasjon/politikk/

 

12 - Grethe Stavø - Om Jonlea Nordal frå Florø som fungerte som tilnærma dobbeltagent under krigen

fm 2020

Grethe Stavø - Agenten som blei stempla som angjevar. Historia om Jonlea Nordal. Om Jonlea Nordal frå Florø som fungerte som tilnærma dobbeltagent under krigen. /verdskrig2/kommunikasjon/kjende folk/

13 - Lea Rognaldsen Knapstad - Om mtb-en som gjekk på land ved Botnaneset i 1943

fm 2020

Lea Rognaldsen Knapstad - MTB- grunnstøtinga ved Botnaneset i 1943. Historia om Hilmar og Jens. Om mtb-en som gjekk på land ved Botnaneset i 1943 og korleis det gjekk med Hilmar Hansen og Jens Buarøy som hadde vore mannskap om bord. /verdskrig2/lokalmiljø/

14 - Knut Kristiansen - Om oppvekst på Russøya under krigen

fm 2020Knut Kristiansen - Ein nittiåring ser tilbake – Livet under krigen – på Russøy i Batalden. Om oppvekst på Russøya under krigen. /verdskrig2/oppvekst/lokalmiljø/

15 - Ingeborg Magerøy og Harald Ibenholt - Kinnakyrkja er restaurert

fm 2020

Ingeborg Magerøy og Harald Ibenholt. Kinnakyrkja er restaurert – Ei storhending i havgapet og kulturminnevernet om restureringa av Kinnakyrkja. /kyrkje/kultur/

 

16 - Edvin Helgheim - Restaureringa av Kinn kyrkje - Om fagfolka

fm 2020

Edvin Helgheim - kyrkjebyggjarane – Restaureringa av Kinn kyrkje. Om fagfolka som har stått for det handverksmessige restaureringsarbeidet. /kyrkje/kultur/arbeid/

17 - Torleif Reksten - Orgela i Kinnakyrkja

fm 2020Av innhaldet:

Torleif Reksten - Lektoriet i Kinnakyrkja. Som tittelen seier. Torleif Reksten - Orgela i Kinnakyrkja. Som tittelen seier. /kyrkje/kunst/kultur/

18 - Hein B. Bjerck - Om brannsirena og det frivillige brannkorpset i Florø før

fm 2020Hein B. Bjerck - Brannalarmen i Florø. Om brannsirena og det frivillige brannkorpset i Florø før. /lokalmiljø/oppvekst/daglegliv/

19 - Oddvar Isene - Om historia til Samvirkelaget i Florø

fm 2020Av innhaldet:

Oddvar Isene - Coop i Florø – i eige hus etter 75 år. Om historia  til Samvirkelaget i Florø. /arbeid/politikk/lokalmiljø/

 

20 - Gunvor Dagny Berge - Om korleis eit åkle blei til i tidlegare tider

fm 2020Av innhaldet:

Gunvor Dagny Berge - Juditta i Trea – og åkleet ho vov. Frå ei tid med sjølvberging som levemåte. Om korleis eit åkle blei til i tidlegare tider. /kunst/daglegliv/levekår/

21 - Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958

fm 2020Av innhaldet:

Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958. Barndomsminne frå oppvekst på Tua. /oppvekst/daglegliv/lokalmiljø/

22 - Grethe Stavø - Lær byen din å kjenne - Gatenamn i Florø

fm 2020

Grethe Stavø - Lær byen din å kjenne. Gatenamn i Florø. Om Markegata, Hans Blomgata og Michael Sarsgate. /lokalmiljø/kjende folk/politikk/

23 - Asbjørn Rakvaag - Historia om Televerket på Kinn

fm 2020Av innhaldet:

Asbjørn Rakvaag - Historia om Televerket på Kinn. Linkstasjonen viktig for både telefon og TV. Som tittelen seier. /kommunikasjon/politikk/lokalmiljø/

 

24 - Oddvar Isene - Flora Historielag i 2020

fm 2020Av innhaldet:

Oddvar Isene - Flora Historielag i 2020 - Fleire prosjekt fullførde i 2020 – Men Covid-19 la ein dempar på «feiringa». Om aktiviteten  Flora historielag i 2020. /lokalmiljø/kultur/politikk/