Flora Historielag

2009

fm 2009Dette året kom den 9. utgåva av historielaget sitt årsskrift, igjen med eit unikt og variert innhald. Spennvidda er heilt frå dei rike sildeåra på 1860-talet til nyare tid, og Kinnaspelet sitt 25-årsjubileum. Mest er det likevel å lese om lokale hendingar frå første halvdel av 1900-talet, og særleg frå åra rett før og under 2. verdskrig. Vi kan lese om handelsskipet MS "Welheim" som i 1944 vart senka aust for Tansøya. Med bakgrunn i ei aprilspøk, planta av Flora Froskemannsklubb i 2007, får Alf Jansen kontakt med einaste attlevande matros frå "Welheim", Manfred Hassel. Hassel segla på tyske handelsskip under heile krigen, og skreiv dagbok om sine mange dramatsike opplevingar.

Harald J. Stavang skriv om det kaotiske tilbaketoget etter kampane i Norge våren 1940, om stølsliv i Klauene i gamle dagar, om sildefisket med fiskedampbåten "Havsulen", og om Middelskulen i Florø som starta i 1903.

Grethe Stavø fortel i ord og bilde frå Kinnaspelet si 25-årige historie, og Reidar Brandsberg skriv om Sildefisket vest om Florø på 1860-talet.  Heftet har og med fleire mindre artiklar om daglegliv og hendingar opp gjennom tida. Torleif Reksten skriv om Reksta skule, og om "Russeleiren" under krigen. Leif Stavøstrand foretel om "Varghytta" på Løkkebø. Bjarte Sindre skriv om Gartneriet Von, og om fotografen Steinkopf Wold frå Stavanger, som har laga fleire postkort med motiv frå Førdefjorden og Ytre Sunnfjord. Steinar Ytreland fortel om to store varemesser i Sunnfjord på 1930-tallet, den eine i Førde i 1930, og den andre i Florø i 1935. Dette var eit fellestiltak for heile Sunnfjord, og artikkelen er eit interessant historisk dokument som vitnar om godt samarbeid i regionen på den tida.

Framsidebilde er frå urpremieren til Kinnaspelet i 1985. Fotograf Frode Klokkernes.

 

 

 

 

2009 - Index

 1. Alf Jansen:  Eit litt anna eventyr. Om  Weldheim, som blei senka under verdskrig2 (1944) utanfor Tansøysundet og ein aprilspøk knytt til dette.
 2. Harald J. Stavang:  Eit kaotisk tilbaketog våren 1940. Tilbaketoget etter kampaner i Gudbrandsdalen i 1940.
 3. Harald J. Stavang Litt om middelskulen i Florø. Skulehistorie frå då realskulen heitte middelsskulen.
 4. Harald J. Stavang:  Litt om stølsliv i Klauene. Gardsdrift; arbeidet på stølen.
 5. Harald J. Stavang:  Brevet heim til Ingrid. Brev frå Simon Malkenes som var på sildefiske på Mørekysten til dattera Ingrid.
 6. Torleif Reksten:  Reksta skule. Frå då det var skule på sørsida på Reksta.
 7. Torleif Reksten: ¸Minneplaketten ved «Russeleiren». Forarbeidet til plaketten som er sett opp ved russarleiren.
 8. Grethe Stavø:  Kinnaspel i 25 år. Historia til Kinnaspelet ved 25års jubileet.
 9. Bjarte Sindre:  Utsyn frå Kvellestad – Steinkopf Wold. Litt om fotografen Steinkopf Wold som også fargela for hand bilda han tok.
 10. Øyvind Haram:  Maritime knivar og eggjeverktøy. Om verktøy; knivar brukt på fiske.
 11. Reidar Brandsberg:  Sildefisket på 1860 talet. Som tilttelen seier.
 12. Leif Stavøstrand Litt om «Varghytta» på Løkkebø. Kort tekst om sportsklubben si hytte på Løkkebø.
 13. Bjarte Sindre: Gartneriet VON. Kort tekst om etableringa av gartneriet «VON».
 14. Steinar Ytreland:  Sunnfjord Varemesse – i Førde 1930 og Florø 1935. Som tittelen seier.