front herdisD
I november 2019 vart ei ny lokal bok presentert på Flora folkebibliotek.

«Det var en gang i en liten by ved havet» er femte boka Herdis Dyvik har gitt ut dei siste åra.

I denne boka fortel ho om sine foreldre og om huset og byen ho voks opp i, under og etter krigen. Ho skildrar svært opent og detaljert personane og miljøet rundt. Slik sett er dette ei viktig lokalhistorisk bok. Flora som hadde han til lærar og rektor. Mor hennar var Hjørdis Dyvik som kom til Florø for å jobbe som ein av dei første kvinnelige telegrafstyrarane i Norge, men mått slutte i jobben fordi ho gifta seg. ettertid har fått namnet «Dyvikhuset», og ho gjev oss ei levande skildring av både huset og den unike hagen, som er kjent for sine mange eksotiske vekster. Gisle Dyvik var vide kjent for sin eksperimentelle skaparevne i hagebruk. sterk innan realfag, Gisle var ei kunstnarsjel, og hadde kanskje nådd langt som musikar, om han ikkje hadde skadd eine handa i ungdomen. Han var ein dyktig språklærar, og hadde tileigna seg fleire språk – ikkje mange i Florø kunne russisk på den tida. Som Ludvik Botnen skreiv i nekrolo- gen om Gisle Dyvik i Firda Folkeblad, januar 1982: «Med rektor Dyvik er absolutt ein av dei mest Far til Herdis var den kjende rektoren Gisle Dyvik, på Florø realskole. Det finns enno mange i Forfattaren tek oss også med inn i det herskaplege huset i Michael Sarsgate 10, som i all Både Hjørdis og Gisle Dyvik hadde uvanlege evner innan mange ulike fagområde. Hjørdis var dugande, markante og allsidige personar her på staden borte.» sin kant av landet for å jobbe i denne vesle byen ved havet. Litt tilfeldig tek dei begge inn på gamle Florø Hotell. Så vart det bryllaup i 1926, eit år etter dei møttest. Og eventyret er ikkje ute før etter 124 sider – i 1981 og 1982, då begge dør med få vekers mellomrom, etter lang tids sjukdom. Boka er lagt opp som ei «eventyrforteljing» om to unge menneske, som kjem til Florø frå kvar Men boka er eigentleg inga eventyrforteljing, sjølv om livet ofte kan fortone seg slik.

«Det var en gang i en liten by ved havet» er ei svært open og frittalande bok om det verkelege livet til ein kjent familie som etablerte seg i Florø på 1920-talet, og budde og levde der i nesten 60 år.

back herdisD