Floraminne 2002

Gå til Floraminne 2002
"Gode lesar" av Harald J. Stavang
"Flora Historielag" av Harald J. Stavang
"Posten i eldre dagar" av Steinar Ytreland
"Då dei skaut den siste bjørnen her i markane, – slik ho besta fortalde det"av Fridtjov Urdal
"Med robåt til Risøya i 1933" av Bjørn Faste Bjartman
"Risøya" av Harald J. Stavang
"Tre stiloppgåver" fortel om det å reise i byrjinga av 1900-talet av Bjørn Fjellheim
"Gryta hennar mor" av Turid Absalonsen Fimland
"Nytt skulehus og 17. maifeiring på Øyrabakken" av Jostein Midtbø
"Tre i Florø" – Florø treplantningsselskabs historie av Asbjørn Nybø

Floraminne 2001

Gå til Floraminne 2001

 

"Gode lesar" av Harald J. Stavang. "Flora Historielag" av Harald J. Stavang.
"Då bjørnen herja" av Jostein Midbø.
“Litt om far” av Einar Seim og broeren Harald, og om eigne barne- og ungdomsår på Kinn Kjartan Seim.
"Min barndoms Hesteneset leikar/fritidssyslar" av Turid Absalonsen Fimland.
Christoffer L. Berg av Bjarte Sindre.
"Jacob Bruflot sin gård" av Bjørn Faste Bjartmann.
"Utdrag frå eit prosjektarbeid i lokalhistorie" av Anders Tyvold og Eli Bolette Haøydal Haave.
"Informasjon om Flora" av Anders J. Moen