Floraminne 2004

Gå til Floraminne 2004

2004 - Index

  1. Alf Jansen og Kari-Ann Søreide: «Fram» gjennom historia. Om forsamlingslokalet. Florø si storstove: «Fram».
  2. Bjørn Faste Bjartmann: Illegalt arbeid under verdskrig2. Om illegalt arbeid i Florø under andre verdskrig.
  3. Bjarte Sindre: Den gløymde Florøavisa Søndfjords Avis og 1905. Om Søndfjords Avis si haldning i unionsspørsmålet.
  4. Eli Bolette Høydal Tyvold: Einar Hoidal kjende folk. Om norsk-amerikanaren Einar Hoidal. som gjorde politiske karriere i USA.