Publikasjonar

Velkommen

 • Floraminne 2020
  Floraminne 2020 er det 20. årsskriftet Flora Historielag har gjeve ut sidan historielaget vart stifta i 2001. Med totalt 128 sider er det også det største årsskrtiftet gjennom dei 20 åra. 15 skribentar har til saman laga 24 artiklar. Omslagsbildet er måla av Erling Eliassen (1917 - 2011), og viser deler av det gamle Trovikkvartalet som vart rive i 2021. Det gamle rådhuset til venstre. Bildet er utlånt av Sorøya og Tor-Gisle Gulbrandsen. ...
 • Floraminne 2019
  Floraminne 2019 er det 19. årsskriftet Flora Historielag har gjeve ut sidan historielaget vart stifta i 2001. Med totalt 96 sider ligg det også på eit gjennomsnitt av sidetalet dei sise åra. 14 skribentar har til saman laga 17 relativt lange artiklar. Omslagsbilde er måla av Kjartan Gødø, og har tittelen "Florøsjela".                                                                                                                     Medlemmer i skriftstyre dette året var: Grethe Stavø, Odd Standal, Edvin Helgheim, Bjørg Mikalsen, Britt Berg Madsen og Oddvar...
 • Floraminne 2018
  Floraminne 2018 er det 18. årsskriftet Flora Historielag har gjeve ut sidan historielaget vart stifta i 2001. 96 sider er det same som snittet dei siste åra.  11 skribentar har til saman laga totalt 23 artiklar. Omslagsbilde er måla av Harald Seim, ein gong på 1930-talet. Motivet er Naustholmen, også populært kalla "Postmeisterholmen", etter postmeister Trygve Losting Hammerstad som hadde kjøpt heile holmen. Bilde er utlånt av noverande eigar,...
 • Floraminne 2017
   96 sider med lokalhistorisk dokumenta-sjon, portrett-intervju, bok-meldingar, bildestoff, m.m. Floraminne 2017 følgjer tradisjonen med svært variert lokalhistorisk stoff frå både nær og litt fjern fortid. 29 artiklar fortel om liv og levemåte for folk i det området som i dag er Flora Kommune, men som fram til 1964 omfatta 4 mindre kommunar. Fokus er særleg på det siste hundreåret, 1900-talet. Men nokre artiklar går lenger attende i tida. Bjarte...
 • Floraminne 2016
  På nytt kjem Flora Historielag ut med eit relativt omfangsrikt "Floraminne". Dette er det 16. i rekkja frå starten i 2001, og med 112 sider, det største. 14 skribentar står bak 33 artiklar i dette  årsskriftet.  "Vi  opplever at det er rikeleg historisk stoff å ause av i dette distriktet", skriv redaktør og skriftstyreleiar Oddvar Isene i føreordet. "Floraminne" si oppgåve og målsetting er i utgangspunktet å dokumentere lokalhistoria  for...
 • Floraminne 2015
  Den 15. årgangen av Floraminne følgjer opp tradisjonen med variert og interessant lokalhistorisk stoff. Dette årsskriftet speglar hendingar frå vårt distrikt, hovudsakleg frå førre hundreåret, og litt med røter attende til 1800-talet. Då det er 70 år sidan siste krig, og fredsåret 1945, er det eit særleg fokus på det som skjedde her på kysten i siste fase av krigen. Mykje av det som skjedde akkurat her, hadde eit internasjonalt og storpolitisk perspektiv,...
 • Floraminne 2014
  På nytt har Flora Historielag presentert eit innhaldsrikt årsskrift, det 14. i rekka. Tre jubileum er markert med eigne ariklar. Gaute Losnegård skriv om korleis valet til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814 gjekk føre seg i Sunnfjord. Odd Standal skriv om då Flora kommune vart til ved kommunesmanslåinga i 1964. Det er 80 år sidan første byggesteget ved Florø folkeskole (Florø barneskole) vart teke i bruk. Reidun Byrkjeland som var elev ved...
 • Floraminne 2013
  Artikkel av Kolbjørn Nesje Nybø om restaureringa av Horneeigendommen. Dette prjosjektet fekk Flora kommune sin byggjepris i 2013. To jubileum er markerte med eigne artiklar. Kyrkja i Eikefjord er 200 år, og det er i år 200 år sidan Ivar Aasen blei fødd. I den anledning er 2013 makert som ei nasjonalt språkår.Kven var dei første som kjempa for det nye skriftspråket i vår kommune? I artikkelen "Føregangsmenn i Flora" får du vite meir om dette...
 • Floraminne 2012
  Den 12. utgåva av Floraminnet er blitt eit rikhaldig historisk dokument om livet i Flora i forrige hundreåret. Heftet inneheld heile 16 artiklar med forteljingar og historiske glimt frå først på 1900-talet til etter 2. verdskrig. Fleire artiklar handlar om hendingar og tilhøve under krigen. I artikkelen "Operation Brandy" har Kim Gunnar Jensen skrive om senkinga av det tyske lasteskipet D/S Optima på Flora hamn i 1943, og følgjene dette fekk,...
 • Floraminne 2011
  Det store jubileumsåret 2010 (byen 150 år), skapte stor interesse for lokalhistoria til kommunen. Å få kjennskap til røtene våre var i vinden som aldri før, det viser mellom anna den veksande interessa for slektsgransking. Floraminne 2011 freistar å følgje opp denne interessa, med mykje kulturhistorisk stoff; frå Kinn lengst i vest ved havet, til Grønnevika inst i fjorden. Sjølvsagt er kommunesenteret, Florø by, også rikeleg med. Harald J...
 • Floraminne 2010
  Dette er det 10. året Flora historielag har gjeve ut Floraminne. Sidan 2001 har omlag 80 artiklar med mykje interessant lokalhistorisk stoff blitt publisert. Det meste er originalartiklar skrivne berre for Floraminne. Tidsskriftet er derfor alt blitt eit samleobjekt.  Floraminne 2010 ber også preg av at byen Florø hadde 150 års jubileum dette året. Byen og sentrum i Flora kommune har fått stor plass. Harald J. Stavang let oss bli kjende med Jens...
 • Floraminne 2009
  Dette året kom den 9. utgåva av historielaget sitt årsskrift, igjen med eit unikt og variert innhald. Spennvidda er heilt frå dei rike sildeåra på 1860-talet til nyare tid, og Kinnaspelet sitt 25-årsjubileum. Mest er det likevel å lese om lokale hendingar frå første halvdel av 1900-talet, og særleg frå åra rett før og under 2. verdskrig. Vi kan lese om handelsskipet MS "Welheim" som i 1944 vart senka aust for Tansøya. Med bakgrunn i ei...
 • Floraminne 2008
  Heftet inneheld åtte ulike artiklar med stor spennvidde, frå fattigdom i gamle Florø i andre halvdel av 1800-talet, til sunnfjordingen Louis Foss (Lars M. Nyttingnes) som vart senator i USA og fekk kalla opp etter seg den vesle byen Fosston i Minnesota. Bjarte Sindre skriv om krigshelten Atle Svardal og dramatikken då han fall i kamp med tyske soldatar ovanfor Breivika 15. mars 1945. Jonsokbåla og konkurransen mellom Utiby’narane og...
 • Floraminne 2007
  "Historiske byvandringar fell i smak. Først ut var ei vandring gjennom "Utiby`n" frå gamle bygrensa til "Bankhola" ein råkald ettermiddag for tre-fire år sidan. Denne samla nærare 70 menneske. Den neste tok føre seg "Inniby`n" frå gamle bygrensa, og i samband med Kinnaspelet vert det årevist gjennomført historiske vandringar", skriv skriftstyreleiar, Harald J. Stavang, i føreordet til den sjuande utgåva av Floraminne. Han fortel og at...
 • Floraminne 2006
  Denne utgåva er prega av Anders Moen sitt storarbeid med å finne fram kven som budde i Florø då byen var fem år gamal i 1865. Det var 346 personar, og alle er kartlagde med foreldre, eventuelle ektefeller og barn. I tillegg er sokneprest Hans J.Blom og familien hans tekne med, saman med fire andre hushaldningar som er registrerte i Florø. Leiar i skriftstyret, Jostein Midtbø, skriv i føreordet at detaljar ofte er interessante. Yrkeslista viser at...
 • Floraminne 2005
    2005 - Index Bjørn Fjellheim: Kinn, Florø og unionsoppløysinga 1905.  Om korleis unionsoppløysinga og hendingar rundt denne påverka livet i Kinn og Florø. Turid Absalonsen Fimland: Då straumen kom til øyane i Kinn. Kåseri med tilbakeblikk på korleis det gjekk føre seg då øyane i Kinn fekk straum. Audun Hovland og Jostein Midtbø: Tønneproduksjonen i Eikefjord. Om tønneproduksjonen i Eikefjord. Anne Marie Lien Krossen: Illegalt arbeid i Sogn og...
 • Floraminne 2004
  2004 - Index Alf Jansen og Kari-Ann Søreide: «Fram» gjennom historia. Om forsamlingslokalet. Florø si storstove: «Fram». Bjørn Faste Bjartmann: Illegalt arbeid under verdskrig2. Om illegalt arbeid i Florø under andre verdskrig. Bjarte Sindre: Den gløymde Florøavisa Søndfjords Avis og 1905. Om Søndfjords Avis si haldning i unionsspørsmålet. Eli Bolette Høydal Tyvold: Einar Hoidal kjende folk. Om norsk-amerikanaren Einar Hoidal. som gjorde...
 • Floraminne 2003
  Dette er 3. årgang av Floraminne, utgjeve av Flora Historielag. Nok ein gong greidde det relativt nystarta historielaget å samle mykje spennande og interessant lokalhistorisk stoff mellom dei to permane, som dette året omslutta 80 sider med tekst og bilde.   2003 - Index Trond Strømgren: Om Batalden .Om levemåten i Batalden frå tidleg busetting til Eva Skomsøe Svanøe: Svanø gruber. Om gruvedrifta på Svanøy. Steinar Ytreland: Motorbåtstevnet i Florø...
 • Floraminne 2002
  2002 - Index Steinar Ytreland: Posten i eldre dagar. Om posten i Florø frå 1860 til 1940. Fridjof Urdal: Då dei skaut den siste bjørnen her i markane- slik ho besta fortalde det. Om bjørnejakt på Årebrot. Bjørn Faste Bjartmann: Med robåt til Risøya i 1933. Om søndagsutflukt med robåt. Harald J. Stavang: Risøya. Om korleis ei øy som høyrde til eit småbruk blei brukt. Bjørn Fjellheim: Tre stiloppgåver fortel om det å reise i byrjinga av...
 • Floraminne 2001
   Floraminne 2001 - Index Jostein Midtbø: Då bjørnen herja. Om møte med bjørn og om bjørnejakt i Norddalsfjorden. Seim Litt om far; Einar Seim og broren Harald, kjende folk og om eigne barne-og ungdomsår på Kinn. Om Einar Seim og Harald Seim. Turid Absalonsen Fimland: Min barndoms Hesteneset. Leikar og fritid i Hesteneset. Bjarte Sindre: Christoffer Berg. Biografi om fotograf Berg. Bjørn Faste Bjartmann: Jacob Bruflot sin gård. 1900. Om...

1 - Grethe Stavø - Om historia til Trovikkvartalet

fm 2020Av innhaldet:

Index - 2020

Grethe Stavø - Trovikkvartalet – Husa som fortel byhistorie. Om historia til Trovikkvartalet. /lokalmiljø/kultur/arbeid/

2 - Trygve Nybø - Om aktivitet i Ytre Strandgata først på 50talet

fm 2020Av innhaldet:

Index - 2020

Trygve Nybø - En tur i ytre Strandgata i 1951.Om aktivitet i Ytre Strandgata først på -50talet. /lokalmiljø/arbeid/daglegliv/

 

3 - Oddvar Isene - Om urmakarfirmaet Johs. Moe

fm 2020

Index - 2020

Oddvar Isene - Med klokker i 122 år.Om urmakarfirmaet Johs. Moe. /lokalmiljø/kjende folk/daglegliv/

 

4 - Thor Asgeir Johannessen - Bestefars barndom

fm 2020Av innhaldet:

Index - 2020

Thor Asgeir Johannessen - Bestefars barndom. Om oppvekst i Florø på  -40 og -50-talet. /oppvekst/daglegliv/arbeid/kommunikasjon/

5 - Beate Kjøsnes - Om gullsmedfirmaet - Angell Jacobsen

fm 2020Av innhaldet:

Index - 2020

Beate Kjøsnes - Jubinal Angell-Jacobsen – Startet gullsmedbutikken i rådhuset. Om gullsmedfirmaet Angell- Jacobsen. /arbeid/kunst/lokalmiljø/

6 - Odd Standal - Om oppfinnaren Henrik Olai Olsen

fm 2020

Odd Standal - Patent-Olsen. Frå Tyvågen til Tønnekommisjonen. Om oppfinnaren Henrik Olai Olsen, også kalla patent-Olsen. /arbeid/kjende folk/kommunikasjon/fiskeri/

7 - Bjørg Mikalsen - Stor ståhei for ingenting

fm 2020

Bjørg Mikalsen - Stor ståhei for ingenting. Fra Florø til Flora til Florøy og tilbake til Florø. Fram og tilbake om namnet på byen og kommunen. /politikk/kultur/lokalmiljø/

 

8 - Odd Standal - Spanskesjuka i Kinn lægedistrikt

fm 2020

Odd Standal - Spanskesjuka i Kinn lægedistrikt. Som tittelen seier. /sjukdom/helse/levekår/

 

9 - Odd Standal - Om Arvid Birger Vasbotten

fm 2020Odd Standal - Om Arvid Birger Vasbotten. Portrett av nazisten Vasbotten som var innanriksminister i Quisling si regjering. /kjende folk/verdskrig2/politikk/

10 - Odd Standal - Andreas Hesjedal fall for fedrelandet 1945

fm 2020Odd Standal - Andreas Hesjedal. Fall for fedrelandet 1945. Om eksplosjonen om bord på «Thekla» i 1945. /verdskrig2/kjende folk/

 

11 - Odd Standal - Om haldninga til barn av norske jenter og tyske soldatar

fm 2020Odd Standal - Eit avisordskifte om tyske gloser og konfirmasjon. Om haldninga til barn av norske jenter og tyske soldatar. /verdskrig2/kommunikasjon/politikk/

 

12 - Grethe Stavø - Om Jonlea Nordal frå Florø som fungerte som tilnærma dobbeltagent under krigen

fm 2020

Grethe Stavø - Agenten som blei stempla som angjevar. Historia om Jonlea Nordal. Om Jonlea Nordal frå Florø som fungerte som tilnærma dobbeltagent under krigen. /verdskrig2/kommunikasjon/kjende folk/

13 - Lea Rognaldsen Knapstad - Om mtb-en som gjekk på land ved Botnaneset i 1943

fm 2020

Lea Rognaldsen Knapstad - MTB- grunnstøtinga ved Botnaneset i 1943. Historia om Hilmar og Jens. Om mtb-en som gjekk på land ved Botnaneset i 1943 og korleis det gjekk med Hilmar Hansen og Jens Buarøy som hadde vore mannskap om bord. /verdskrig2/lokalmiljø/

14 - Knut Kristiansen - Om oppvekst på Russøya under krigen

fm 2020Knut Kristiansen - Ein nittiåring ser tilbake – Livet under krigen – på Russøy i Batalden. Om oppvekst på Russøya under krigen. /verdskrig2/oppvekst/lokalmiljø/

15 - Ingeborg Magerøy og Harald Ibenholt - Kinnakyrkja er restaurert

fm 2020

Ingeborg Magerøy og Harald Ibenholt. Kinnakyrkja er restaurert – Ei storhending i havgapet og kulturminnevernet om restureringa av Kinnakyrkja. /kyrkje/kultur/

 

16 - Edvin Helgheim - Restaureringa av Kinn kyrkje - Om fagfolka

fm 2020

Edvin Helgheim - kyrkjebyggjarane – Restaureringa av Kinn kyrkje. Om fagfolka som har stått for det handverksmessige restaureringsarbeidet. /kyrkje/kultur/arbeid/

17 - Torleif Reksten - Orgela i Kinnakyrkja

fm 2020Av innhaldet:

Torleif Reksten - Lektoriet i Kinnakyrkja. Som tittelen seier. Torleif Reksten - Orgela i Kinnakyrkja. Som tittelen seier. /kyrkje/kunst/kultur/

18 - Hein B. Bjerck - Om brannsirena og det frivillige brannkorpset i Florø før

fm 2020Hein B. Bjerck - Brannalarmen i Florø. Om brannsirena og det frivillige brannkorpset i Florø før. /lokalmiljø/oppvekst/daglegliv/

19 - Oddvar Isene - Om historia til Samvirkelaget i Florø

fm 2020Av innhaldet:

Oddvar Isene - Coop i Florø – i eige hus etter 75 år. Om historia  til Samvirkelaget i Florø. /arbeid/politikk/lokalmiljø/

 

20 - Gunvor Dagny Berge - Om korleis eit åkle blei til i tidlegare tider

fm 2020Av innhaldet:

Gunvor Dagny Berge - Juditta i Trea – og åkleet ho vov. Frå ei tid med sjølvberging som levemåte. Om korleis eit åkle blei til i tidlegare tider. /kunst/daglegliv/levekår/

21 - Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958

fm 2020Av innhaldet:

Jan Foss Iversen - En oppvekst i Florø 1945 – 1958. Barndomsminne frå oppvekst på Tua. /oppvekst/daglegliv/lokalmiljø/

22 - Grethe Stavø - Lær byen din å kjenne - Gatenamn i Florø

fm 2020

Grethe Stavø - Lær byen din å kjenne. Gatenamn i Florø. Om Markegata, Hans Blomgata og Michael Sarsgate. /lokalmiljø/kjende folk/politikk/

23 - Asbjørn Rakvaag - Historia om Televerket på Kinn

fm 2020Av innhaldet:

Asbjørn Rakvaag - Historia om Televerket på Kinn. Linkstasjonen viktig for både telefon og TV. Som tittelen seier. /kommunikasjon/politikk/lokalmiljø/

 

24 - Oddvar Isene - Flora Historielag i 2020

fm 2020Av innhaldet:

Oddvar Isene - Flora Historielag i 2020 - Fleire prosjekt fullførde i 2020 – Men Covid-19 la ein dempar på «feiringa». Om aktiviteten  Flora historielag i 2020. /lokalmiljø/kultur/politikk/

1 - Odd Standal - Portrett av vitskapsmannen og friluftsmannen Reidar Nydal

fm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index - 2019

Odd Standal - Radioaktivt karbon og kajakk. Reidar Nydal – vitskapsmenneske og friluftsmann. Portrett av vitskapsmannen og friluftsmannen Reidar Nydal, kjent for arbeid med C-14 datering, og for padleekspedisjon Bergen-Ålesund. /kjende folk/arbeidsliv/

2 - Grethe Stavø - Framande fuglar i Florø

fm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index - 2019

Grethe Stavø:  Framande fuglar i Florø. Fredrikka, Adolf Oluf Olsen. Om Fredrikka, Oluf og Adolf Olsen og korleis livet deira blei prega av myndighetens sin politikk ovanfor dei reisande. /folkeliv/levekår/politikk/

3 - Karl Egil Johansen - Sildefiske og smitte

fm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index - 2019

 Karl Egil Johansen - Sildefiske og smitte. Var vårsildfisket ei viktig årsak til dei mange spedalske i Sunnfjord på 1800-talet?. Om samanhengen mellom spedalskhet, buforhold og hygieniske forhold under sildefisket. /fiskeri/sjukdom/helse/

4 - Bjarte Sindre - Om bygginga av fyret i Kinnasundet og den første fyrvaktaren Leonhard Hess

fm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index - 2019

 Bjarte Sindre - Kinnesund fyr. Leonard Hess. Om bygginga av fyret i Kinnasundet og den første fyrvaktaren Leonhard Hess. /kommunikasjon/arbeid/kjende folk/

5 - Magnus Helge Torvanger - Florøgutar rømde til England med fiskebåt frå Novelandet

fm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index - 2019

 Magnus Helge Torvanger - Florø-gutar rømde til England med fiskebåt frå Novelandet. Knut Ulriksen frå Florø var skipper