Floraminne 2003

Gå til Floraminne 2003Dette er 3. årgang av Floraminne, utgjeve av Flora Historielag. Nok ein gong greidde det relativt nystarta historielaget å samle mykje spennande og interessant lokalhistorisk stoff mellom dei to permane, som dette året omslutta 80 sider med tekst og bilde.  

2003 - Index

  1. Trond Strømgren: Om Batalden .Om levemåten i Batalden frå tidleg busetting til /verdskrig2/tom 1800/arbeid/levekår/
  2. Eva Skomsøe Svanøe: Svanø gruber. Om gruvedrifta på Svanøy. /arbeid/levekår/
  3. Steinar Ytreland: Motorbåtstevnet i Florø 1913 Om eit båtstemne i Florø i 1913 /fest/fritid/
  4. Bjarte Sindre: Brevhuset Uren Om eit posthus/brevhus i Uravika. /kommunikasjon/
  5. Bjørn Faste Bjartmann: Krig verdskrig2 i Florø sett med barneauge /verdskrig2/
  6. Rolf Orheim :Fotballpioneren frå Kinn. Fotballhistorie i Florø. /Kinn/kjende folk/fest/fritid/
  7. Anders S. Knapstad og Harald J. Stavang: Hjemreisen fra Amerika Ei heimreise frå Amerika i 1909 /samferdsle/kommunikasjon/
  8. Harald J. Stavang: Friluftsliv i gamle Florø Om utfluktsmål og friluftsliv i gamle Florø. /fest/fritid/
  9. Harald J. Stavang: Bru kommune Om Bru kommune /samferdsle/kommunikasjon/