Harald Jarl Runde: Louis Foss – Sunnfjordingen som fekk ein heil by kalla opp etter seg. Om ein sunnfjording som gjorde karriere i Amerika på 1870-talet. /kjende folk/