Harald J. Stavang:  Olav Sande – ein allsidig forretningsmann. Portrett av den driftige forretningsmannen Olav Sande. /kjende folk/arbeid/levekår/